85. Císař Ferdinand I. činí milost Jiříku Taubenreyteru z Perreytu, jenž nepořádných, nenáležitých věcí se dopustil, pro kteréž trestán a řemesla svého zbaven byl, aby příjezdu a korunování krále českého Maximiliána účasten býti mohl, že v Praze i v jiných městech českých i v zemích ke království Českému připojených své živnosti hleděti a řemeslem svým se živiti může.

NA HRADĚ PRAŽSkÉM. 1562, 2. října. MS. souč. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP