84. Císař Ferdinand I. k přímluvě krále Maximiliána činí milost Simonu Jiljovi, "jenž pro zlý skutek cizoložný z měst Pražských vypovědín a vymrskán byl, aby příjezdu a korunování krále českého účasten býti mohl, že zase v Praze bydleti a živnosti své hleděti může, když všelijak pokojně, chvalitebně a dobře chovati se bude.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1562, 2. října. MS. souč. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP