83. Císař Ferdinand I. k přímluvě krále Maximiliána činí milost Janu Hankovi, Janu Šejblovi i na místě jiných osob z Budějovic Českých pro víru vypovězených, "aby příjezdu a korunování krále oučastni býti mohli", že do čtyř měsíců (od datum tohoto listu) do města Budějovic s ženami a dětmi svými svobodně vcházeti i vycházeti mohou za příčinou zpeněžení, prodání statků svých i dluhů spravení.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1562, 2, října. MS. souč. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP