82. Ferdinand I. činí milost na přímluvu kněžny Bavorské Tomáši Pichlovi, manželu Marie Jakobíny, dcery doktora Ludvíka Šradína, aby šťastného příjezdu a korunování krále Maximiliána účasten býti mohl: že ze závazku, na kterémž byl, se propouští, tak aby svobodně v království Českém i ven z země jezditi mohl, však kdežbykoli král Maximilián nebo někdo z arciknížat a arcikněžen dvorem byli, tam aby se nacházeti nedal a ke dvoru aby nikdy nechodil.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1562, 2. října. MS. souč. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP