80. Ferdinand I. Pražanům všech tří měst, poněvadž vždycky při korunování králů českých vězňové propouštěni bývali, zechce také toho on císař ani král Maximilián pominouti i nařizuje, aby za příčinou české korunovací, vězňové, kteříž pro dluhy sedí, z vězení propuštěni byli na rukojmě, nebo na statky a prosté zápisy, též jiní vězňové všichni, kteříž zjevní mordéři po silnicích nejsou, aby vypuštěni byli, však města Pražská aby se jim zapověděla; zjevní vrahové však aby se nevypouštěli.

[Pražanům všech tří měst i hejtmanu hradu Pražského bylo z kanceláře české 1562 dne 11. září nařízeno, aby podali poznamenání všech vězňův, kteréž u vězení svém mají, pro jakou příčinu jeden každý do vězení dán jest. Listem ze dne 24. září bylo Malostranským zvláště nařízeno, aby Karel z Kastellu pro dluh na rathouze uvězněný propuštěn byl. Dne 2. října poručeno hejtmanu hradu Pražského, aby Adamu Kelblovi, jenž v bílé věži u vězení sedí, takového vězení polehčil a jiným příhodnějším vězením opatřiti dal.]

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1562, 29. září. MS, souč. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP