77. Ferdinand I. nížepsaným osobám (každé zvláště) strany potrav a koňských obroků, pro Uhry a husary, kteří s králem Maximiliánem k jeho korunovací přijeli.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1562, (v středu po povýšení svatého kříže) 16. září. Konc. v archivu česk. místodržitelství.

Ferdinand N. věrný náš milý. Věděti Ti dáváme, že jest na nás od Uhrů a husaruov, kteří s Jeho Láskú králem Maximilianem sem přijeli, i také od správcův jejich poníženě vzneseno, kterak by v ležení a místě tom, v kterémž jim z poručení našeho ukázáno, nemalý nedostatek strany potrav a obrokův koňských míti měli, tak že se jim téměř nic toho za slušnú záplatu nedodává, poníženě nás v tam za milostivé opatření prosíce: i nechtíc, aby oni jakožto cizozemci, kteříž. pro poctivost syna našeho Jeho Lásky sem přijeli, profianty a obroky, poněvadž z dání božího ourody roku tohoto dosti hojné v tomto království jsou, opatřeni býti neměli, i poněvadž Ty i poddaní klášterští blízko měst Pražských a dvoru našeho císařského přísedíš, poroučímeť, aby všechněm poddaným klášterským skutečně přikázal, aby obroky koňské i jiné všelijaké potravy lidské mezi Uhry a husaře vezli, tak aby v tom dostatek míti mohli, neb jim to v slušnosti od nich placeno býti má. Na tom jistú a konečnú vuoli naši naplníš.

Prelátóm na hradě Pražském.

Urozené Kateřině z Kolovrat na Buštěhrad.

Slovutnému Stiborovi Sluzskému z Chlumu na Tuchoměřice.

Slov. Albrechtovi Kunšovi Citolibskému z Loukovec na Chvatěrubích.

Stat. Albrechtovi Bryknarovi.

Slov. Karlovi Vrabskému z Vrabí na Vrabí.
Přihlásit/registrovat se do ISP