75. Ferdinand I. poroučí oběma purkrabím karlštejnským, aby poslům stavovským korunu a klenoty ke korunovací Maximiliána za krále českého vydali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1562, (v pátek po narození paní Marie) 11. září. Konc. v archivu česk. místodržitelství.

Urození a stateční věrní naši milí. Jakož sme se s stavy království Českého snésti a na tom zuostati ráčili, aby nejjasnější kníže pan Maximilián, král český, syn náš nejmilejší, Jeho Láska i tolikéž nejjasnější kněžna paní Maria, králová česká, manželka Jeho Lásky a dcera naše nejmilejší, nynějších těchto dnuov korunováni byli, a stavové dnes pro korunu a klenoty na Karlštejn osoby k tomu volené odeslali: protož Vám také poroučíme, jakožto král český, abyste těm osobám, když na Karlštejn přijedou, korunu a klenoty vydali; aby to sem na hrad Pražský podle starodávného chvalitebného obyčeje dopraveno bylo. Na tom jistou vuoli naši císařskou naplníte.
Přihlásit/registrovat se do ISP