68. Král Maximilián otci svému Ferdinandovi I., že s každým císařským nařízením v příčině české korunovací jest plně srozuměn; prosí za rozhodnutí, zdali maltánské poselství, kteréž schválně do Lince přibylo, aby na cestě do Prahy jej provázelo, při sobě zanechati nebo napřed poslati má; poněvadž vedle jeho císařské vůle žádné vyslanectví ani španělské a francouzské při vjezdu krále do Prahy súčastniti se nemá.

NA KRUMLOVĚ. 1562, 2. září. Orig. něm. v archivu česk. místodržitelství. K. 1/5.
Přihlásit/registrovat se do ISP