64. Ferdinand I. poroučí některým osobám, aby co nejvíce pstruhů k času korunování krále Maximiliána na hrad Pražský poslaly.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1562, (v pondělí den svatého Bartoloměje) 24. srpna. Konc. v archivu česk. místodržitelství.

Urozený, věrný náš milý. Poněvadž k tomu korunování syna našeho nejmilejšího, krále Maximiliána, Jeho Lásky, mnoho osob znamenitých od knížat a jiných poslův od křesťanských potentátův zde bude, kteréž bychom rádi podle náležitosti uctili: a protož Tebe milostivě žádati ráčíme, že nám k tomu času sem na hrad Pražský něco pstruhův, což budeš moci nejvíce, pošleš a o to se s pilností přičiníš, aby nám sem živí dovezeni býti mohli. Na tom nám obzvláštní libost učiníš, kterúž my Tobě milostí naší císařskou zpomínati ráčíme.

Dole psaným osobám, každé zvláště, psáno (kterým, není udáno).
Přihlásit/registrovat se do ISP