63. Císař Ferdinand I. poroučí Václavu Zajícovi, aby spolu s Janem Čabelickým z Soutic knížeti bavorskému Albrechtovi, jenž ke korunování krále Maximiliána do Prahy s manželkou svou pojede, na pomezí království Českého vstříc vyjel, je na místě a jménem císaře a krále Maximiliána přivítal a odtudž na cestě dále je doprovázel.

Sine dato. (1562). Konc. v arch. česk. místodržitelství.

 
Přihlásit/registrovat se do ISP