61. Ferdinand I. poroučí Táborským, aby do příjezdu krále Maximiliána, který se svou chotí ke korunovací pojede a v Táboře noclehem zůstati míní, žádnému, kdožbykoli z morového povětří přijel a v městě jich příbytek sobě jednati chtěl, toho nedovolili.

1562, 18. srpna. Konc. v archivu česk. místodržitelství.

Opatrní věrní naši milí. Zpraveni býti ráčíme, že mnohé osoby z stavuov vyššího i nižšího z těch míst, kdež se rána boží na tento čas rozmáhá, u Vás sobě do některého času pokoje a příbytky objednávají: i poněvadž Jeho Láska, král Maximilián, syn náš nejmilejší i s Její Láskú královú, manželkú svou, s jinými knížaty a znamenitým lidem, když sem na korunovací pojede, jakož o tom dobrou vědomost míti (ráčíme), tam noclehem býti ráčí, poroučíme Vám přikazujíc, abyste to hned přetrhli a žádnému, kdožbykoli z morového povětří tam přijeda, sobě pokoje jednati chtěl, toho až o příjezdu Jeho Lásky, krále Maximiliána, nedopouštěli; jináče nikoli nečiníce. Datum v outerý po na nebe vzetí panny Marie léta 62.
Přihlásit/registrovat se do ISP