60. Mandát císaře Ferdinanda I., kterýmž nařizuje se, poněvadž ke korunovací české někteří z stavu panského i rytířského z Uher cestami od Lince a Znojma, též nemalý počet osob ze svaté říše ze všech stran i z jiných zemí do království Českého pojedou, aby mosty, hati, cesty, hráze a kdež co potřebí opraveny byly, zvláště pak na těch místech a silnicích, kudy král Maximilián s královnou a dvořanstvem od Lince pojede, totiž k Višňovému Brodu, k Kaplici, Krumlovu, Veselí, Soběslavi, Táboru, Miličínu, k Voticím, Benešovu, Jesenici a tedy ve dvou, ve třech mílích na stranách až do Prahy, aby dobře projížděti mohli a pro zlé cesty s koňmi a s vozy v blátě nevázli a netonuli. Při tom aby všude na hospodách v městech a v městečkách všelijaké potřeby k stravě lidské a obroky koňské za slušnou záplatu dostati se mohly.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1562, 18. srpna MS. souč. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP