57. Břetislav z Ryzmberka a Švihova děkuje arciknížeti bavorskému za dar a oznamuje, že arcikníže na cestě své ke korunovací krále Maximiliána do Prahy zastaviti se může v Horažďovicích, poněvadž tam jest povětří čisté a teprve na dvě míle od téhož města lidé zhusta mrou.

V HORAŽĎOVICÍCH. 1562, 4. srpna. Orig. v král. bav. archivu říšském v Mnichově.
Přihlásit/registrovat se do ISP