55. Císař Ferdinand I. poroučí všem městům Pražským, aby nařízení jeho v příčině hospod, ponůcek, opatření bran městských stráží a na jaký by způsob král Maximilián uvítán býti měl (vedle německého jim poslaného sepsání), vyřízena byla.

NA PODĚBRADECH. 1562, 24. července. MS. souč. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP