53. Císař Ferdinand I. radí králi Maximiliánovi, aby na cestě své ke korunovací před vjezdem svým do Prahy nepřenocoval v městě Benešově, ale spíše v některém okolním (třebas i nepohodlném) sídle šlechtickém anebo v některém městysi, jako: na Cholupicích (Janu Hysrlovi náležejících), v Břežanech (Dětřicha Špetle), Libni (Joachyma Beřkovského), v Štiříně nebo Pyšelích (Ondřeje Nebřehovského): poněvadž by příjezd jeho do Prahy mnohým na cestě vítáním až do noci se prodloužil.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1562, 17. července. Německý konc. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP