52. Ferdinand I. Vilémovi z Rožmberka a níže jmenovaným osobám, aby před korunovací krále Maximiliána a jeho manželky na hrad Pražský přijeli.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1562, (ve čtvrtek po rozeslání apoštoluov božích) 16. července. Konc. v archivu česk. místod.

Urozený, věrný náš milý. Jakož jsme s Tebou a s jinými nejvyššími ouředníky, soudci zemskými a radami našimi, oustně na tom zuostati ráčili, abyste se všichni některý den před sjezdem syna, našeho nejmilejšího, Jeho Lásky, krále Maximiliána, kterýž v pondělí před narozením panny Marie nejprv příští, jakž rozepsání sněmovní v sobě obsahuje, býti má, sem na hrad náš Pražský sjeli, aby se mnohé pilné a znamenité věci, a zvláště co se korunování syna našeho i královny, Jejich Lásky, dotýče, jak by se to pořádně říditi mělo, uvážily: protož Tobě milostivě poroučeti ráčíme, aby v neděli po sv. Bartoloměji nejprv příštím na noc sem k nám konečně přijel a na zejtří v pondělí ráno při nás se najiti dal a v té věci nic sobě překážeti nedal, nebo sme se konečně na osobě Tvé ubezpečili, a my Tobě to milostivě vzpomínati ráčíme.

Nejvyššímu purkrabí pražskému.

P. Zdenkovi z Šternberku.

Zdenkovi Malovcovi.

Panu sudímu nejvyššímu.

P. Smiřickému Jeron.

Janovi Leskovcovi.

Adamovi z Švamberka.

P. Mikulášovi Zajícovi.

Kokořovcovi.

Nejvyššímu hofmistru.

P. Václavovi Haugvicovi.

Španovskému Michalovi.

P. Zbynkovi Berkovi.

P. podkomořímu.

P. Oldřichovi Dobřanskému.

P. Petrovi z Švamberka.

Purkrabímu kraje hradeckého.

 
Přihlásit/registrovat se do ISP