51. Císař Ferdinand I. posílá králi Maximiliánovi opis mandátu, kterýmž pokládá se sněm před korunovací, opis předložení královského na sněm, dále mandáty v příčině zásob proviantu a seznam šlechty, kteráž by z příslušejících zemí ke koruně České, též z Chebska a Loketska pozvána býti měla, aby krále při vjezdu do Prahy dne 7. září uvítala.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1562, 11. července. Německý konc. v archivu česk. místodržitelství. K. 1/5.
Přihlásit/registrovat se do ISP