50. Seznam domů v Praze a ve čtyřech nejblíže ležících vesnicích (Bubnech, Holešovicích, Ovenci a u sv. Markyty), jež císařský kvartýrmistr Jan Jiří z Preisingu byl prohlédl a vyznamenal: mnoho-li by v nich při času korunování osob ubytováno a koňstva opatřeno býti mohlo.

1562, 9. července. Opis souč. v král. bav. archivu říšsk. v Mnichově.

Besichtigung und Beschreibung aller Stett Prag.

Erstlich die Altstatt.

Das Viertel im Tein:

Herrenheuser 41, Burgersheuser 138, Stuben 87, Camern 129, Pödt 184, Stallung 526 Pferdt.

Sant Niclaus Viertel:

Herrenheuser 11, Burgersheuser 164, Stuben 64, Camern 156, Pödt 230, Stallung 269 Pferdt.

Sant Leonhardts Viertel:

Herrenheuser 25, Burgersheuser 240, Stuben 48, Camern lbl, Pödt 209, Stallung 422 Pferdt.

Sant Gallea Viertel:

Herrenheuser 7, Burgersheuser 190, Stuben 69, Camern 135, Pödt 254, Stallung 450 Pferdt.

Summa der alten Statt:

Herrenheuser 84, Burgersheuser 732, Stuben 268, Camern 671, Pödt 877, Stallung 1667 Pferdt.

Volgt die Newstatt:

Sant Stefans - Viertel:

Herrenheuser 15, Burgersheuser 492, Stuben 82. Camern 169, Pödt 1012, Stallung 1558 Pferdt.

Sant Wenzels - Viertel:

Herrenheuser 9, Burgersheuser 464, Stuben 53, Camern 115, Pödt 311, Stallung 810 Pferdt.

Sant Gindersj - Viertel:

Herrenheuser 19, Burgersheuser 306, Stuben 50, Camern 189, Pödt 391, Stallung 1839 Pferdt.

Sant Peters - Viertel:

Herrenheuser 8, Burgersheuser 304, Stuben 44, Camern 135, Pödt 253, Stallung 726 Pferdt.

Summa der ganzen Newstatt.

Herrenheuser 51, Burgersheuser 1566, Stuben 229, Camern 58, Pödt 1067, Stallung 4933 Pferdt.

Summa des Vischerahds:

Heuser 82, Stuben 9, Camern 14, Pödt 40, Stallung 72 Pferdt.

Summa der Kleinen Seiten:

Herrenheuser 28, Burgesheuser 160, Stuben 29, Camern 50, Pödt 115, Stallung 311.

Summa des Retschin:

Herrenheuser 17, Burgersheuser 25, Stuben 7, Camern 14, Pödt 33, Stallung 130 Pferdt.

Summa des Pohorschelitz.

Heuser 16, Stuben 7, Camern 10, Pödt 8, Stallung 42 Pferdt.

Summa des holen Wegs:

Heuser 18, Stuben 7, Camern 17, Pödt 14, Stallung 15 Pferdt.

Summa des Oygus (Aujezd):

Herrenheuser 10, Burgersheuser 111, Stuben 7, Camern 18, Pödt 34, Stallung 63 Pferdt.

Summa summarum aller Stett in Prag: Herrenheuser 208, Burgersheuser 2710, Stuben 563, Camern 1352, Pödt 2188, Stallung 7231 Pferdt.

Besichtigung und Beschreibung der nägsten vier Dörfer beim Schloss Prag.

Erstlich zu Bubny:

Summa: Heuser 5, Stuben 2, Camern 2, Pödt 3, Stallung 48 Pferdt.

Zum Holitschowitza:

Summa: Heuser 24, Stuben 1, Camern 4, Pödt 10, Stallung 77 Pferdt.

Zu Wobentza:

Summa: Heuser 22, Stuben 4, Camern 8, Pödt 11, Stallung 61 Pferdt.

Zu Sant Margreta:

Summa: Heuser 20, Stuben 0, Camern 2, Pödt 6, Stallung 46 Pferdt.

Summarum der vier Dörfer: Heuser 71, Stuben 7, Camern 16, Pödt 30, Stallung 232 Pferdt.

In dieser Beschreibung ist nit mer an Stuben, Camern, Pödt und Stallung beschrieben worden, weder was die Zukünftigen auf die Krönung inhaben mugen.
Přihlásit/registrovat se do ISP