49. Mandát císaře Ferdinanda I., kterýmž vyzývá obyvatele království Českého, aby k času sněmování a slavnostem korunovačním (poněvadž veliký počet osob a koní nejen z koruny České ale i z cizích zemí a národův do měst Pražských se sjede) jídla, nápoje a obroky na prodej do Prahy přiváželi, a aby tak se spíše stalo, osvobozuje všechen přívoz takových potravin (od datum listu tohoto až do 4. října) od cla i mýta.

[Vedle zvláštního nařízení císařského byly mandáty o korunování a strany potrav přivážení na všech rathouzích, branách i jinde v místech náležitých přibity a několikrát ve všech třech městech Pražských vyvolány.]

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1562, 7. července. MS. souč. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP