47. Ferdinand I. stavům království Českého, že arcikníže Maximilián, jenž l. 1549 při sněmu na hradě Pražském králem českým byl vyhlášen, bude korunován, pro kterouž příčinu sněm obecní na středu po narození panny Marie jest položen a král Maximilián s královnou českou Marií dne 7. září na hrad Pražský přijedou: císař nařizuje stavům, aby dne 6. září do Prahy najíti se dali, druhého pak dne vedle starobylého způsobu králi svému naproti vyjeli a dne 9. t. m. k sněmovnímu jednání se dostavili. Soud zemský svato-Jeronymský, jenž brzy po sněmu a slavnostech korunovačních držán by býti měl, odkládá se až na dobu postní, poněvadž by lidé, kteříž by při sněmu, korunování a soudu býti měli, pro drahotu a dlouhé obmeškání svého hospodářství domovního v městech Pražských tak dlouho vytrvati nemohli.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1562, 6. července. MS. souč. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP