45. Král Maximilián oznamuje otci svému císaři Ferdinandovi I., že s odkladem (navrženým od kurfirštů sasského a braniborského) sjezdu kurfirštů, tudíž i nutným odložením české korunovací jest srozuměn a má za to, že by zatím sněmové uherský a v jiných dědičných zemích Rakouských svoláni býti mohli.

V LINCI. 1562, 18. května. Opis souč. v král. bav. archivu říšsk. v Mnichově.
Přihlásit/registrovat se do ISP