44. Král Maximilián oznamuje arciknížeti Albrechtovi bavorskému, poněvadž sjezd kurfirštů k návrhu sasského kurfiršta byl odložen, že i korunovací česká také bude poodložena, protož aby s přípravami na cestu do Prahy nespěchal.

V LINCI. 1562, 18. května. Orig. v král. bav. archivu říšsk. v Mnichově.
Přihlásit/registrovat se do ISP