43. Císař Ferdinand I. žádá krále Maximiliána za dobré zdání o odkladu (kurfirštem sasským navrženém sjezdu kurfirštů ve Frankfurtě, zároveň aby vyjádřil se, zdali chce, aby korunovací česká ihned nebo až později před sjezdem kurfirštů se odbývala.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1562, 16. května. Opis souč. v král. bav. archivu říšsk. v Mnichově.
Přihlásit/registrovat se do ISP