41. Seznam současně sepsaný (v kanceláři české) jazykem německým jmenuje osoby, kteréž z přivtělených ke koruně České zemí do Prahy ke korunování přijeti měly: a sice z Moravy vedle biskupa Olomouckého ještě 29 osob ze stavův v 460 koních; ze Slezska biskup Vratislavský, knížata Jiří a Jindřich z Lehnice, Jan a Jáchym z Münsterberku, kníže Těšínský a 4 ze šlechty v 348 koních; z knížetství Hlohovského 11 osob ze šlechty v 96 koních; z knížetství Svidnického a Javorského 17 ze šlechty ve 136 koních; z knížetství Zahaňského 4 ze šlechty v 40 koních; z knížetství Vratislavského 6 ze šlechty v 38 koních; z knížetství Opolského a Ratibořského 7 ze šlechty v 42 koních; z knížetství Opavského 5 ze šlechty v 50 koních; z Dolní Lužice 8 ze šlechty v 76 koních; z Horní Lužice 10 ze šlechty v 94 koních. Šlechta z Chebska v 30 koních a lénníci z Loketska ve 40 koních.

1562. Opis souč. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP