39. Císař Ferdinand I. vyzývá některé osoby z příslušejících ke koruně České zemí, aby ke korunovací Maximiliána za krále českého do Prahy dne 14. června najíti se daly.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1562, 8. května. Německý konc. v archivu česk. místodržitelství. K. 1/5.
Přihlásit/registrovat se do ISP