Akta o sněmu l. 1562,

o korunovací krále Maximiliána, jeho choti královny Marie a o jednáni stavův pod obojí způsobou v příčině obnovení jich konsistoře.

31. Císař Ferdinand I. posílá králi Maximiliánovi dobré zdání nejvyšších úřadníků zemských a předních stavův království Českého v příčině korunování jeho za krále českého a položení sněmu obecného za touže příčinou, i žádá ho, aby mu o tom v brzké době návrhy své podal.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM 1562, 5. března. - Konc. něm. v archivu česk. místodržitelství. K. 1/5.
Přihlásit/registrovat se do ISP