26. Ferdinand I. pokládá sněm obecný na hrad Pražský a nařizuje stavům království Českého, aby v outerý po sv. Václavě, to jest na den sv. Jeronýma (30. září) 1561 do Prahy se sjeli a dne 1. října k předložení sněmovnímu na hradě Pražském najíti se dali. [Vedle mandátů do krajů rozeslaných oznámeno položení sněmu Pražského Staro- a Novoměstským zvláštním listem královským].

VE VÍDNI, 1561, 3. září. MS. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP