25. Ferdinand I. oznamuje úřadníkům zemským: nejvyššímu komorníku, nejvyš. purkrabímu, nejvyš. hofmistru, nejvyš. sudímu, dvorskému sudímu, nejvyš. písaři purkrabímu karlštejnskému, podkomořímu a purkrabímu kraje Hradeckého, že sněm obecní království Českého na den 1. října 1561 položen a po krajích již rozepsán jest; i poněvadž osob jich při sněmu tom potřebovati bude, nařizuje jim, aby na hrad Pražský dne 25. září najíti se dali.

VE VÍDNI, 1561, 31. srpna. MS. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP