23. Ferdinand I. zasílá arciknížeti Ferdinandovi patenty, kterýmiž sněm český na den 1. října se svolává, i oznamuje mu, že čtyři nebo pět dní před sv. Václavem přes Poděbrady do Prahy přibude.

VE VÍDNI, 1561, 31. srpna. Konc. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP