21. Císař Ferdinand I. arciknížeti Ferdinandovi, aby za příčinou příštího sněmu i budoucího soudu světnici soudní (aby stavové v ní jednání sněmovní a potom soud držeti mohli) na hradě Pražském upraviti dal.

VE VÍDNI, 6. srpna 1561. Orig. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP