13. Ferdinand I. pokládá sněm obecný na hrad Pražský i poroučí stavům království Českého, aby v středu před sv. Martinem (9. listopadu) l. 1558 do Prahy se sjeli a dne 10. listopadu v hodinu čtrnáctou na celém orloji k předložení sněmovnímu na hradě Pražském na paláci podle starobylého obyčeje a pořádku při králi svém najíti se dali. [Vedle rozeslání mandátů královských do 14 krajův, oznámeno rozepsání sněmu Pražanům Staro- a Novoměstským zvláštním přípisem královským.].

VE VÍDNI, 1558, 5. října. Výtah z MS. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP