12. Ferdinand I. nařizuje arciknížeti Ferdinandovi, aby o rozepsání sněmu stavům, kteříž při soudu zemském na hradě Pražském shromážděni jsou, dříve nežli se rozjedou, oznámil a mandáty královské podle pořádku starobylého po krajích rozeslati dal, tak aby všichni i jeden každý zvláště o položení sněmu obecného vědomost měli a potom vymlouvati se nemohli.

VE VÍDNI, 1558, 5. října. Výtah z MS. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP