4. Sněmovní vyslanci kutnohorští podávají šepmistrům a radě Hor Kuten zprávu o svém a sněmovním jednání v Praze.

1558, 12. ledna. Orig. v arch. Kutnohorském.

Račte věděti, že konfirmací na smlouvu o ves Veletov ještě vyřízena a na místě postavena není... a jakož jste nám poručiti ráčili, abychom o navrácení některých majestátů při J. M. Kr. jednali: i račte věděti, že nám k tomu neradí, z kterých příčin, když se domů navrátíme, bude-li vůle boží, V. M. oznámíme... Sněm ještě zavřín není, neb o berní srovnati se nemohú. Stavové se již snesli, aby J. M. Kr. z tisíce kop 6 kop gr. a od lidí 3 kopy gr. dáno bylo: ale J. M. Kr. na to podání odpověď dáti jest ráčil, nechtějí-li k takové pomoci, kterúž J. M. léta 56 a 57 dali, svoliti, aby domů se rozjeli.

V Praze ve středu po Třech králích léta c. 58.
Přihlásit/registrovat se do ISP