3. Václav z Švamberka na Bechyni táže se bratra svého Hendrycha staršího z Švamberka na Zvíkově, co dobrého a potěšitelného na sněmu v Praze se vyjednává.

NA BECHYNI. 1558, 4. ledna. Orig. arch. v Třeboni.

... Rád bych zvěděl, jak se na zdraví svém tam v Praze míti ráčíte a co tam dobrého a potěšitelného, což by tomuto království i nám všem obývajícím do vůle pána Boha, prospěšné bylo, na sněmu jednati ráčíte, neb zde letos mnozí promlouvají, jakž pak obyčej lidí lépe než já znáti ráčíte, a když k cúku pojde, všichni ke všemu svolí, což jen J. M. Kr., pán náš milostivý, na nás žádati ráčí; pán Buoh dáti rač, aby jen platné bylo.
Přihlásit/registrovat se do ISP