2. Ferdinand I. pokládá sněm obecný na hrad Pražský i nařizuje stavům království Českého, aby v neděli po Novém létě (2. ledna 1558 do Prahy se sjeli a dne 3. ledna v hodinu 15 na celém orloji k předložení sněmovnímu na hradě Pražském na paláci najíti se dali. [Vedle rozeslání patentů královských do 14 krajů, oznámeno Pražanům Staro- a Novoměstským položení sněmu zvláštním listem královským.]

VE VÍDNI, 1557, 6. prosince. Výtah z MS. v archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP