1. Král Ferdinand oznamuje arciknížeti Ferdinandovi, že s předními osobami z koruny České, kteréž k prvnímu dni měsíce prosince 1. 1557 do Vídně byl obeslal, na tom se snesl, aby sněm obecní na hrad Pražský rozepsán byl. I aby stavové království Českého o takovém sněmu časně vědomost míti mohli, nařizuje mu, aby listy sněmovní po krajích rozeslala jiné listy obzvláštním osobám, nejvyšším úřadníkům, kteréž král k osobě své na hrad Pražský na den Nového léta obsílá, odevzdati rozkázal.

VE VÍDNI, 1557, 6. prosince. Výtah z MS. archivu česk. místodržitelství.
Přihlásit/registrovat se do ISP