127. Jména osob, které s hrdlem v soudu nad povstalci zasedaly.

"Akta těch všech věcí" etc.

A tyto dole psané osoby s králem J. Mt. na těch obou soudech seděly:

Po pravé straně:

najjasnější arcikníže pán, pan Ferdinand, etc. J. M. Kr. syn najmilejší.

Z pánuov:

Václav z Ludanic na Chropini, hajtman markrabství Moravského.

Pertolt z Lippého, najvyšší maršálek království Českého.

Hanuš z Lichtnšteina a z Niklšpurku.

Jetřich z Kunovic.

Z rytířstva:

Václav Tetaur z Tetova, najvyšší písař markrabství Moravského.

Přemek z Vickowa, podkomoří téhož markrabství Moravského.

Jan Kropáč z Nevědomí, - z markrabství moravského.

Z pánuov:

Kryštof purkrabie z Donína.

Z rytířstva:

Oldřich z Nostic, doktor.

Hanuš z Slíben.

Mikuláš Mečerod.

Hauk z Maxen, - z markrabství Horních Lužic.

Po levé straně:

osvícené kníže pán, pan Václav kníže Těšínský.

Z pánuov:

Joachym Malcan.

Vavřinec z Drahotous, hajtman knížetství Opavského.

Jan starší z Vrbna, komorník téhož knížetství.

Baleár starší z Kytlic.

Baleár z Biberšteinu.

Z rytířstva:

Matiáš Log, hajtman knížetství Svidnického a Javorského.

Jan Posadovský, hajtman knížetství Opolského a Ratibořského.

Jan Planknar, sudí knížetství Opavského.

Franc Recierský z Rottnberku. Hanuš Gotss, kancléř knížetství Svidnického a Javorského.

Jiřík Šveinichen, - z knížetství Slezského.

Petr z Rodenštoku.

Vavřinec Knor, doktor, - z markrabství Dolních Lužic

127. Namen der Mitglieder des Gerichtshofes, welche mit dem Könige über die Angeklagten Recht sprachen.

Aus den "Akten aller Handlungen" etc.

Diese nachfolgunde Personen seind neben kün. Mt. an dem Rechten und jetz gedachten beyden Urteln gesessen.

Auf der rechten Seiten:

Die fürstlich Durchleuchtigkait Erzherzog Ferdinand etc. Irer kön. Mt. geliebster Son.

Von dem Herrn Stand.

Wentzl von Ludanitz auf Chropin, Landshauptman des Marggrafthumb Merhern.

Pertold von der Leip, obrister Landsmarschalk der Cron Behaim.

Hanns von Lichtenstain auf Nikhlspurgkh.

Dietrich von Kunowitz.

Aus dem Ritter Stand.

Wentzl Tetaur von Tetau, obrister Landschreiber im Marggrafthumb Merheren.

Přemko Prusinovský, Undercamerer daselbst.

Jan Kropatz von Newidomii - aus dem Marggrafthumb Merhern.

Von dem Herrn Stand. Her Cristof von Donau.

Von dem Ritter Stand.

Ulrich von Nostitz, Doctor.

Hans von Schlieben.

Nicki von Metzenrot.

Haug von Max. - Aus dem Marggrafthumb Ober-Lausitz.

Auf der linken Hand:

Der Hochgebornen Fürst, Herr, Herr Wentzl, Herzog zu Teschen.

Von dem Herren Stand.

Joachym Maltzan.

Lorentz von Drahotusch, Haubtman im Troppischen Fürstenthumb.

Jan der elter von Freidental, Camerer daselbst.

Balthasar der Elter von Kitlitz.

Balthasar von Piberstain.

Von dem Ritterstand.

Mathes von Logau, Haubtman imFürstenthumb Schweidnitz uud Jauer.

Jan Posadowský, Haubtman im Opplischen und Ratiborischen Fürstenthumb.

Hanns Plankner, Land- Richter im Fürstenthumb Troppau.

Frantz Rottenberg.

Hanns Gotsch, Kantzier im Fürstenthumb Schweidnitz und Jauer.

Georg Schweinichen. - Aus dem Fürstenthumb Slesien.

Von dem Ritterstand.

Petr von Rodestokh.

Lorenz Knor, Doctor. - Aus dem Marggrafthumb Nider-Lausitz.
Přihlásit/registrovat se do ISP