75. Ferdinand I nařizuje listem veřejným po všech krajích rozeslaným stavům českým a Pražanům Starého a Nového města, aby válečnou výpravu, kterouž proti němu do pole vypravili, domů nazpět povolali.

VE HBĚ, 1547, 7 dubna.

Podobný rozkaz vydal Karel V (ze Hba 1547, 7 dubna) stavům Českým v příčině jich neposlušenství ke králi Ferdinandovi.

Regest z "akt těch všech věci" etc.

75. Offenes Patent Ferdinands I. in alle Kreise Böhmens.

dd. 7. April 1547 Eger.

Er gebietet allen Ständen, die sich wider ihn gerüstet haben, augenblicklich abzurüsten und ihr Aufgebot nach Hause zu rufen.

Einen gleichen Befehl ertheilt Karl V. dd. Eger 7. Apríl 1547 den Ständen Böhmens, so weit sie gegen den König ungehorsam sind.

Regest zweier Dokumente in den "Akten aller Handlungen" etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP