72. Zřízené osoby od stavův království Českého a Prašane všech tří mest vyzývají po třetí stavy České, kteří pomoc válečnou dosud nevypravili, aby déle s výpravou neotáleli, poněvadž svobody království Českého v největším by byly nebezpečenství.

1547, 6 dubna. - Regest z "akt těch všech věcí" etc.

72. "Die ständischen Verordneten" und die Prager Städte fordern diejenigen Stände, die bisher mit ihrem Zuzüge gesäumt haben, zum drittenmale auf, ja nicht länger zu säumen, weil sonst die böhmischen Freiheiten von den grössten Gefahren bedroht sein würden.

dd. 6. April 1547. - Regest aus einem Dokument in den "Akten aller Handlungen".
Přihlásit/registrovat se do ISP