64. Ferdinand I Pražanům Starého a Nového města, aby hradu Pražského neosazovali, poněvadž lid válečný proti Hanušovi Fridrichovi vypravený pokojně skrze Čechy táhne.

V ŽLUTÍCÍCH. 1547, 30 března. - "Akta těch všech věcí etc.".

Zprávu míti ráčíme, že byste od někoho k tomu vedeni i nabádáni byli, poněvadž cizí lid válečný v zemi jest a ten škody znamenité dělá, abyste veřejně zhuoru byli a k tomu pro tu příčinu i hrad Pražský osaditi chtěli, aby dcery naše najmilejší bezpečny býti mohly etc. I nepochybujem, že ste tomu z odpovědi naší, kterúž sme Vám z Mostu dáti ráčili, vyrozuměli, že s tím lidem válečným pokojně skrze toto království naše České táhneme a pro žádnou jinou příčinu, než pro dobré a obranu naši a království našeho Českého, dotčené tažení před se sme vzíti ráčili. A proto také k císaři J. M., pánu a bratru našemu najmilejšímu, do Hba pospícháme; neb, dáli Buoh, ve třech dnech na pomezí království tohoto budeme, (poněvadž J. M. C. v pondělí minulý z Nornberka ke Hbu již vyjeti ráčil) abychom s J. M. jednali, aby J. M. tažení svého s J. M. lidem válečným skrze království naše české proti Hanušovi Fridrichovi, kterýž se knížetem saským jmenuje, nebral, než jinou cestou se proti němu obrátiti ráčil, jakož pak té jisté naděje sme, že to při J. M. C. obdržeti ráčíme. Protož se Vám žádného lidu válečného ani nepřátel obávati a hradu Pražského osazovati nepotřebí, nébrž za to Vás žádáme i poroučíme, že s tím vším u pokoji až do našeho šťastného, dáli Buoh, na hrad Pražský k sněmu obecnímu příjezdu, budete. Neb v paměti máte, že sme se po vše časy kralování našeho k Vám milostivě, jako král a pán Váš, chovali a k tomu na jaký zpuosob sme Vám při odjezdu našem z hradu Pražského dcery naše najmilejší poručiti ráčili, tak jestli žeby která toho potřeba a Vám to od rad našich oznámeno bylo, abyste v tom dcer našich radou a pomocí neopouštěli. Ale poněvadž toho na ten čas žádná potřeba, proč by hrad Pražský osazen aneb veřejně hnuto býti mělo, se neuznává, nepochybujem o Vás, že se tak při tom, jakž výš dotčeno a jako věrným poddaným našim náleží, povolně i pokojně zachováte a my Vám to milostí naší královskou zpomínati i nahrazovati ráčíme.

Dán v Žlutících v středu po neděli postní Judica, léta etc. 47.

64. Ferdinand befiehlt der Alt- und Neustadt Prag das Prager Schloss nicht zu besetzen, da das Volk, das gegen Johann Friedrich im Anzüge sei, friedlich durch Böhmen ziehen werde.

dd. LÜDITZ den 30. März 1547. - Aus den "Akten aller Handlungen".

Wir werden bericht, wie das ihr von jemanden darauf angewisen und gereizt werden solt, nachdem im Land ein frembd Kriegsvolk verhanden, welches trefflichen Schaden thuet, das ihr derhalben in Bereitschaft auf sein auf von wegen solicher Ursachen das Sloss Prag, auf das unsere geliebten Töchter sicher sein möchten, zu besetzen Vorhabens seid etc. Nun zweiflen wir nit, ihr habt aus unser Antwort, die wir euch von Brixen aus gegeben, vernomen, das wir mit demselben Kriegsvolk durch unser Cron Beheim fridlich ziehen und keiner andern Ursach halben, allein zu unserm Pessten und zu Erhaltung unser Cron Beheim gemelten Feldzug furgenomen, wie wir dann auch derhalben am meisten zu der röm kais. Mt. unserm lieben Bruderm und Herrn gen Eger eilen und ob Gott wil in dreien Tagen an den Grenitzen diser Cron sein werden (dann Ihr kaiserliche Majestät numeer am vergangnen Montag von Nürnberg auf Eger verruckt), auch das wir mit Ihrer kais. Mt. handleten, damit Ihr kais. Mt. Ihren Zug mit derselben Kriegszvolk wider Johans Friderichen, der sich Herzogen in Sachsen nent, nit durch unser Cron Beheim sonder einen andern Weg wider gedachten Widerwertigen an die Hand nemen wolten, wie wir uns dann entlich versehen, soliches bei hochgedachter kais. Mt. zu erhalten. Demnach ist es unnot euch einich Kriegszvolk oder Feinds zu besorgen, noch das Prager Slosz zu besetzen, sonder wir wellen an euch hiemit genediglich begert und auferlegt haben, das ihr mit disem allem bis zu unserer glüklichen, ob Gott will, auf unser königlich Schloss Prag zu gemeinem Landtag Ankunft still haltet. Dann ihr werdet euch zu erinnern wissen, das wir uns in Zeit unserer Regierung gegen euch je und alwegen als eur König und Herr genediglich erzeiget, zu deme auch, als ihr von Prag verrücken wellen, was gestalt wir euch unsere geliebte Töchter genediglich befolen haben, nemlich wo es einiche Noturft ereischen und erfordern und soliches von unsern Käthen angezeigt wurde, das ihr im Fai unsere geliebte Töchter mit eurem Rath und Hilf nit verlassen sollet, Weil es aber jetziger Zeit Noturft (darumben das Prager Sloss besetzt oder aber das gemein Auf-pot geen sol) nit erfordert, setzen wir in keinen Zweifl, ihr werdet euch hierinnen, wie obgemelt, als den getrewen Unterthanen wol ansteet und zugepürt, guetwillig und friedsam erzeigen, das wellen wir in allen Gnaden erkennen und unvergessen halten.

Geben zu Lutitz am Mitwochen nach Judica den xxx. Tag Martii, anno xlvii unserer Reich ut supra.
Přihlásit/registrovat se do ISP