61. Zřízené osoby od stavův a Pražané žádají hejtmana markrábství Moravského, Viléma z Ludanic, za oznámení stavům a obyvatelům moravským, aby Čechům spěšnou pomocí přispěli.

V PRAZE, 29 března 1547. - Opis v archivu Jindřicho-Hradeckém.

Jakéž těžkosti a nebezpečenství na království české se od nepřátel a cizích národuov valí, z listu tohoto našeho do markrabství Moravského od nás, na místě všech tří stavuov království Českého, poj slaného, vyrozuměti ráčíte. A protož V. M. žádáme, poněvadž rychlé pomoci a spěšného retuňku ode všech stavuov a obyvateluov markrabství Moravského potřebujeme, že to opatřiti ráčíte, aby list takový náš všechněm markrabství Moravského obyvatelům v známost uveden býti mohl, tak abychom podle smluv a povinností, kterýmiž sobě od starodávna zavázáni sme, od stavuov markrabství Moravského v tomto nám nastávajícím nebezpečenství spěšnou pomocí opatřeni býti mohli; neb téhož při stavích knížetství Slezského a markrabství Horních i Dolních Lužic hledáme a užiti žádáme, věříce, jakž povinně náležité i také spravedlivé jest, že v tom od V. M. i od nich opuštěni nebudeme. Odpovědi spěšné, jíž bychom se spraviti mohli, po tomto poslu našem žádáme.

Dán v Praze v outerý po neděli smrtedlné léta Páně 1547.

61. Die von den Ständen "verordneten Personen und die Prager fordern den Markgrafen von Mähren Wilhelm von Ludanic auf, dass er die Stände und Einwohner Unsern zur raschen Hilfe für Böhmen auffordere.

dd. PRAG, den 29. März 1547. - Aus den "Akten aller Handlungen".

Was für Beschwerungen und Unsicherheiten von den Feinden und andern frembden Nationen sich auf dieses Künigreich Beheim lenden thuen, das alles wert ihr aus unserm Schreiben, weliches wir anstatt aller dreier Stende in das Markgrafthumb Merheren geschickt, merers Inhalts vernemben, derhalben bitten wir E. G. dieweil wir behender eilender Hilf und Rettung von allen Stenden des Markgrafthumbs Merhern bedürftig, E. G. wollten darob sein, damit dieser unser Brief allen Stenden und Inwonern des Markgrafthumbs Merhern geoffenbart möcht werden, also damit wir von den Stenden des Markgraftumb Merhern vermug unser Berednus und Pflicht, mit welichen wir uns von Alters her verpünden in soli-chen unsern geferlichen Zeiten mit eilunder Hilf nit verlassen werden. Dan wir auch soliches bei den Stenden des Furstenthumb Slesien und Mark-graftumben Ober- und Nieder-Lausitz ersuchen, seind auch der Hoffnung, als sie dan schuldig auch pillich und recht ist, das wir in solichem weder von E. G. noch ihnen verlassen werden. Begeren von E. G. einer eilunden Antwort, darnach wir uns zu richten wissten.

Geben Prag am Erichtag vor der Marterwochen im xlvii Jar.
Přihlásit/registrovat se do ISP