59. Kašpar Pflug z Rabštýna radám ode všech tří stavův voleným a Pražanům, že kníže Mauric na Jáchymov táhne.

NA BEČOVĚ, 1547, 27 března. - "Akta všech těch věcí" etc.

Oznamuji Vám, že jsou Jochmstálští na mne vznesli a jistou zprávu mi dali, tak jakž pak i špehové moji s nimi se srovnávají, že kníže Mauric na ně jistotně táhne a husařové, kteříž až k Klá-šterci, jen tři míle od Jochmstálu a šest mil ode mne leží, sou sjezdy i škody učinili a slyšeti se dali, že do Jochmstálu vpadnouti a plundrovati, mordem a ohněm je hubiti chtí: i mne sou vtom žádali za opatření, tak jakž z jich psaní, kteréž Vám teď zapečetěné i odpověď mou posílám, porozuměti moci budete. I ačkoli od Vás žádného poručení nemám, jak bych se k Jochmstálským chovati měl a na ten artikul, kterýž sem při od jezdu svém o též Jochmstálské Vám podal, žádné mi odpovědi dáno není, však uvažujíc, že jest vší země potřeba, aby se spěšné opatření stalo, sám, což najvíce lidu svého míti mohu, zítra bohdá po datum listu, neb sem dne včerajšího totiž v sobotu v noci tepruv o tom zvěděl, ve jméno pána Boha všemohúcího do pole proti týmž nepřáteluom a záhubcím zemským položím; pán Buon rač dáti milost i pomoc svou, aby jim mohlo tak kvapně odoláno býti. Také sem blízkým krajuom psaní učinil, aby jakž jich mé psaní dojde, hned zhuoru byli a k Bečovu táhli; naději se, že tak učiní. A poněvadž nepřátel síla a zvláště od jízdných znamenitá jest i jiným krajům sem též psal, aby raději odpor podstatný jim se učinil, tak abychom těch hostí z země vybýti mohli prvé, nežli by se s tím lidem, kterýž císař vysílá, strhli. Kterážto psaní Vám odsílám a jestli se Vám též za potřebné zdá, prosím, že jim je rozešlete a to tak před sebe bráti račte, abych pomocí spěšnou opuštěn nebyl, odkudž by posměch i škoda nenabytá království tomuto přijíti mohla. S tím Vás milosti pána Boha všemohúcího poroučím.

Dán na Bečově v neděli po vtělení pána Krista léta etc. 47.

59. Kaspar Pflug von Rabstein berichtet an die "Verordneten" der böhmischen Stände und an die Prager, dass Herzog Moritz auf Joachimsthal ziehe.

dd. PETSCHAU den 27. März 1547. - Aus den "Akten aller Handlungen."

Ich gib euch zu erkennen, das die aus dem Jochimstal an mich gelangen lassen und gewissen Bericht gethan, inmassen sich dan auch meine Kuntschaften mit ihnen vergleichen, das Herzog Moritz sie gewisslich überziehen welle und die Hussaren, so bis zum Closter drei Meil vom Jochimstal und sechs von mir ligen, Schaden und Einfal gethan haben und sich ferrer hören lassen, das sie in dem Jochimstal Einfall thun, sie plündern, mit Schwert und Feur verderben wellen und haben mich darauf umb Einsehung gebeten, wie ihr dann aus ihrem Schreiben, so ich euch hiemit verpetschafft sambt meiner Antwurt zuschick, ver nemen werdet. Und wiewol ich von euch kein Bereich hab, wie ich mich gegen denen vom Joachimstal verhalten sol, so hab ich auch auf denselben Artikel, den ich bei euch bei meinem Abreisen der vom Jochimstal halben eingelegt, kein Antwurt bekumen, doch in Erwegung das es des ganzen Lands Noturft ereischen wil, damit zeitliche Fursehung geschehe, hab ich für mich selbst, was ich am meisten Volks aufbringen mag, morgen ob Got wil nach dato ditz Briefs (dann ich gestrigs Tags, das ist am Samstag zu Nachts erst soliches erfaren) mit Hilf des Almechtigen in das Feld wider gedachte Feind und Landbeschediger legern wil, Gott welle Gnad und Hilf verleihen, das ihnen also eilund Widerstand beschehen möchte. Ich hab auch den negst gesessnen Kreisen Schreiben gethan, das sie alsbald in Angesicht meins Schreibens auf sein und gen Petschau ziehen, versih mich, sie werden sich also verhalten. Dieweil dann die Feind stark und sonderlich zu Ross sein, hab ich auch in andere Kreis gleich-fals geschriben, auf das lieber ein statthafter Widerstand geschehe, also das wir der Gest aus dem Land ledig möchten werden, ee dann sie mit dem Volk, so der Kaiser abfertigt, zusammen-stossen. Weliches Schreiben ich euch hiemit zuschick, ob es euch auch für gut ansehe. So ist mein Beger, wellet ihnen soliches übersenden und die Sach dermassen furnemen, damit ich mit eilun-der Hilf nit verlassen wurde, auf das dardurch diser Cron Schimpf, Spot und ein unüberwindlicher Schaden nit zustehe und wil euch hiemit dem Almechtigen in sein Gnad befolen haben.

Datum Petschau am Sontag post incarnationis Christi anno etc im xlvii.
Přihlásit/registrovat se do ISP