160. Berně, která hráli Ferdinandovi I při korunování "z duchovenství" dána byla.

MS. v universitní knihovně pražské. 17. A. 15.

Král Ferdinandus do Čech za krále volen jest, a při korunování toto jest berně poloúroční z duchovenství témuž králi dáno:

 

Z kraje bechynského:

               
                   

Item,

od vopata z Milívska

x

kp.

xliiiijgr.

         

"

od doktora Housky

-

"

xlviiij

"

v

dn.

j

h

"

od téhož z statku sirotčího

-

"

xlviij

"

       

"

od doktora Haydara z Budič (?)

-

"

xliij

"

iiij

"

   

"

od kněze Felixa ze vsi České Vohražení

-

"

xxxvii

"

ii

"

   

"

od kostelníkův sv. Mikuláše fary z Vesce

-

"

xxii

"

       
 

Summa vší berně v tom kraji nahoře psaném

xiii

kp.

xliiii

gr.

iii

dn.

j

h

                   
 

Z kraje vltavského nic.

               
                   
 

Z kraje podbrdského:

               
                   

Item,

z lidí pánův prelátův z Prahy

vii

kp.

xiij

gr.

       

"

z lidí kláštera zbraslavského

xvij

"

xxvij

"

ij

dn.

   

"

z lidí kněze opata z Skály od sv. Jana

vii

"

li

"

ij

"

   

"

z lidí kláštera sv. panny Dobrotivé

xiiii

"

xj

"

       

"

z lidí opata strahovského

-

"

xxiii

"

ij

"

   

"

z lidí kněze děkana z Karlštejna

-

"

li

"

       

"

z lidí mistra špitálského

v

"

liiij

"

       
 

Summa z toho kraje

liii

kp.

xviii

gr.

v

dn.

   
                   
 

Z kraje prachenského nic.

               
                   
 

Z kraje plzeňského:

               
                   

Item,

z kláštera teplskeho

xxxix

kp.

lvii

gr.

vj

dn.

   

"

z kláštera chotěšovského

lxviiii

"

li

"

iiii

"

   

"

z kláštera kladrubského

xlviii

"

xl

"

vij

"

   

"

od plasského opata

xiij

"

xxi

"

       

"

od převora z Pivoňky

iii

"

lviii

"

       

"

od kněze převora nákyřského

viii

"

xlij

"

       

"

od převora od sv. Dobrotivé

-

"

xxvi

"

       

"

od převora z Plzně

i

"

           

"

od kanovníkův

viii

"

xxvii

"

       
 

Summa v kraji plzeňském berně sebrané

iclxxxxiii

kp.

lvj

gr.

iii

dn.

   
                   
 

Z kraje žateckého:

               
                   

Item,

z kláštera Rodčova

vii

kp.

xvii

gr.

iiii

dn.

ij

h.

"

opat z Grymhaymu

xiii

"

viiii

"

ij

"

   

"

mistr špitálský

xiiii

"

xxviiij

"

       

"

jeptišky pod mostským hradem

iij

"

xxvi

"

       

"

od bratrstva Matky boží

ii

"

x

"

ij

"

   
 

Summa všeho

xl

kp.

i

gr.

v

dn.

   
                   
 

Z kraje rakovnického:

               
                   

Item,

od stavu duchovního v témž kraji

xxxv

kp.

xvij

gr.

i

dn.

   
                   
 

Z kraje slánského:

               
                   

Item,

od stavu duchovního berně poloúroční přijato

icli

kp.

v

gr.

i

dn.

   
                   
 

Z kraje litoměřického:

               
                   

Item,

od stavu duchovního berně poloúroční

lxxxvi

kp.

xlv

gr.

v

dn.

   
                   
 

Z boleslavského nic.

               
                   
 

Z kraje hradeckého:

               
                   

Item,

toliko od opata broumovského

xxiii

kp.

i

gr.

i

dn.

   
                   
 

Z kraje chrudimského nic.

               
                   
 

Z čáslavského kraje:

               
                   

Item,

od stavu duchovního

xlii

kp.

xxxv

gr.

iiii

dn.

   
                   
 

Z kouřimského nic.

               
                   
 

Z Prahy ještě nevím, neb sú berníci počtu nedělali.

               
                   
 

Summa summarum všeho příjmu od stavu duchovního berně poloúroční:

vicxviiij

kp.

xlv

gr.

iiii

dn.

ij

h.

 


[Součet není správný].
               
Přihlásit/registrovat se do ISP