141. Jan z Rožmberka oznamuje vladyce Vojkovskému, ze již proti králi vyjede.

NA KRUMLOVĚ. L. 1527, post festum sc. Fabiani et Sebastiani. (21. ledna [?]) Koncept v arch. třeboňském.

Službu svú vzkazuji. Urozený vladyko pane Vojkovský, příteli milý. Věz, já již proti králi J. M., pánu našemu vyjedu, a protož přijeď ke mně do Třeboně tuto sobotu najprv příštie na noc, tak jak přijeti máš. A věz, že ve zbroji nepojedu, než mašli jaké pieře na koblúky, aby s sebú vzal. Datum, etc.

(Hynkovi Radkovci k témuž.)
Přihlásit/registrovat se do ISP