139. Oldřich Radkovec z Mirovic oznamuje Janovi z Rožmberka, že pan Lev naproti králi novému na pomezí království českého nepojede, než že před Prahou ho uvítá etc.

NA STRAKONICÍCH. L. 1527, in festo s. Marcelli (16. ledna). Originál v arch. třeboňském.

Službu svú V. M. vzkazuji. Urozený pane, pane. Jakož ste mi V. M. ráčili psáti, abych na Blatnú poslal a tu vyzvěděl, strojili se pan Lev proti králi ve zbroji jeti; i račte V. M. věděti, že se nestrojí ve zbroji ani proti králi nepojede, než tepruva z Prahy vyjede puol míle anebo míli. Á jakž tomu rozumím a zprávu mám, že se jeho služebníci vdy na Krumlov po svatém Jiří strojí a rozličnú z toho kratochvil mají. A také V. M. oznamuji, kteří jsú koli z rytířstva z kraje prachenského proti králi voleni, kromě dvú nebo tří, že jsou všickni voleni z sekty jeho. A V. M. prosím, že mi ráčíte oznámiti, prodlili se ta jízda proti králi J. M. podle sněmovního zuostánie, a budemeli míti předce ve zbroji strojiti čili nic, račte mi to oznámiti. A když se Libětický z Prahy vrátí, zdáli se V. M., aby se snad ještě s rybami prodlelo do Prahy vézti: V. M. oznamuji, že zde štik mnoho nemáte a také jsem to u sebe rozvážil, jak se musejí štiky prostranně vézti, co by se dále dalo od nich od fůry, že by je tam málo draze koupil; než psal jsem Šimonovi písaři do Prahy, aby sjel k Poděbradóm, k Limburku, aby také kopu štik podmísních a míšních koupil, a když byste tam ráčili přijeti, aby se koňmi V. M. do Prahy svezly. Datum, etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP