136. Oldřich Radkovec z Mírovic panu Janovi z Rožmberka: že na sněmu na tom zůstáno, aby zvolené osoby, kteréž naproti novému hráli na pomezí vyjeti mají, na louce u Jihlavy se sjely.

NA STRAKONICÍCH. L. 1527, fer. VI. post festum epiph. Dom. (12. ledna). Originál v arch. třeboňském.

Službu svú V. M. vzkazuji etc. Vaší Milosti posielám od pana Albrechta z Šternberka zase odpověď i tudiež od Henrycha Mladějovského, i jí se Vaše Mil. zpraviti ráčíte, a také se úředníkem na Helfenburk opatřiti račte. A také račte věděti tyto noviny z sněmu, že jsou na tom zuostali: aby ten pondělí po hromnicích u Jihlavy na lúce se sjeli, a jeden pán z každého rodu aby proti králi jel a dvanácte z rytieřstva z každého kraje. Jiných novin V. M. nevím psáti. S tím dajž pán Buoh V. M. dobře a šťastně ve zdravie se míti. Datum etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP