Sněm druhý l. 1527,

jenž zahájen byl 14. února (?) a zavřen v březnu. (?)

[K sněmu tomuto přidána jsou i akta o korunovací Ferdinanda a připojena žádost stavů slezských k nově zvolenému králi, kteráž by již na str. 106-112 otištěna býti měla, kdyby nám dříve známa bývala.]

Zweiter Landtag des J. 1527,

eröffnet am 14. Feb. (?), geschlossen im März. (?)

[Zu den Akten dieses Landtags rechnen wir auch die Schriftstücke, die sich auf die Krönung Ferdinands beziehen und die wir deshalb hier vorausschicken. Ebenso fügen wir auch ein Aktenstück aus Schlesien hinzu, das einige Bitten dieses Landes an den neugewählten König enthält und das wir schon bei den auf S. 106 - 112 angeführten Aktenstücken abgedruckt hätten, wenn es nicht zu spät in unsere Hände gekommen wäre.]

133. Jan z Rožmberka žádá vladyku Oldřicha Radkovce z Mírovic, aby vyzvěděl, strojili se osoby sněmem volené, od Blatné ve zbroji proti králi novému vyjeti.

NA KRUMLOVĚ. L. 1527 post festum epiph. Domini (7? ledna). Konc. v archivu třeboňském.

Voldřiše Radkovče milý. Mnedle zvěz skrz někoho na Blatné, co se jízdy proti králi J. M. pánu našemu dotyce, strojili se z voné strany ve zbroji jeti čili nestrojí; a což konečného o tom zvieš, oznam mi to psaním svým nemeškaje, abych se uměl zpraviti. Dán etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP