121. Zd. L. z Rožmitála knížatům bavorským, Vilému a Ludvíkovi: Činí omluvu, že nikdo z nich, nýbrž arcikníže Ferdinand za krále českého zvolen byl.

L. 1526, 23. listopadu. Orig. v král. tajném stát. archivu v Mnichově. 50/3 fol. 172.

Osvícená a vysoce urozená knížata, páni, páni mně milostiví! Službu svú povolnú V. Mil. kn. vzkazuji.

Jakož V. Mil. kn. ráčili jste mi psaní učiniti, připomínajíce to V. Mil. kn., které jste poselstvie času nedávno minulého v tomto královstvie českém, což se volení krále dotýče, mieti ráčili: i milostivá knížata! ačkolivěk jako ten, kterýžto V. Mil. kn. jsa nakloněn, rád bych se službami svými povolný V. Mil. kn. najíti dal, Však ještě málo jsem V. Mil. kn. služby učinil; než toho od V. Mil. kn. zvláštně vděčen jsem, kteréž jste mi psaní milostivé učiniti ráčili. A jistě spolu s jinými stavy královstvie českého mimo všecky krále a knížata křesťanská náchylnost jsme k knížeti Ferdinandovi, Jeho Mil., arciknížeti rakúskému a k V. Mil. měli, ale poněvadž z vuole pána Boha všemohúcího Jeho Mil. arcikníže za krále českého jest volen, V. Mil. kn. dobře znáti ráčí, když jest několik osob o takovú věc stojíce, že toliko proto jeden býti množe a má. A protož ta věc, kterak sama v sobě jest, při tom se zuostavuje. Než v čem bych V. M. kn. mohl slúžiti, rád bych to, pokudž by najvýš má možnost byla, což by mi slušně náleželo, učiniti chtěl.

Dán na hradě pražském v pátek den svatého Klementa papeže léta 1526.

 

Zdeněk Lev pán z Rožmitála a z Blatné,

 

najvyšší purkrabě pražský.


Na lístku přiloženém: A jakož V. Mil. kn. ráčili jste také stavóm tohoto království českého psaní učiniti, kteréžto psaní přijal jsem, poněvadž těch stavuov pospolu není, nežli když budou pospolu, chci jim to psaní rád od V. Mil. kn. dáti.
Přihlásit/registrovat se do ISP