77. Návrh od někoho z pánův Českých, kterak by knížata bavorská stavům českým v příčině zvolení některého z nich za krále, psáti měli.

L. 1526, v září. V tajném stát. arch. v Mnichově.

Na tento rozum aby bylo psáno:

Jestliže by koruna česká chtěla koho z knížat říšských za krále voliti, a poněvadž my také kníže říšské jsme a bratr náš, i jestliže by kterého z nás za krále voliti chtěli, tehdy jsúce toho vděčni, chtěli bychme o dobré toho královstvie péči mieti a obyvatele toho královstvie při jejich právích a svobodách zachovati i je obhajovati. A kdyby k nám tu náchylnost měli, mezi ně rady naše poslati a dále poručiti jednati, což by tomu královstvie k dobrému bylo, ješto by to skutečně poznali. I jestliže by jaké těžkosti na tom královstvie byly, aby z něho sňaty byly, i také k čemuž by kde spravedlnost to královstvie mělo, toho jim dopomáhati i s přáteli našimi, kteréž máme, ješto jsú nám přátelstvím zavázáni.
Přihlásit/registrovat se do ISP