53. Formula juramenti, quod prcestitit Ferdinandus Statibus Moraviae asservata in eodem loco.

Nos Ferdinandus promittimus et juramus super ista sancta evangelia, quod omnes incolas terrse Marchionatus Moraviae, barones, praelatos, nobiles et civitates, pauperes et divites tam spirituales quam saeculares omnes simul et unumquemque seorsum debemus et volumus penes ipsorum libertates, ordinationes, bonas et ab antiquo observatas consuetudines observare et in nihilo extra justitiam aggravare et penes ipsorum jura et justicias eosdem conservare, ut ipsorum dominus gretciosus et justus. Ita nos Deus adjuvet, beata virgo et omnes sancti.

Já Ferdinandus slibuji a přisahám na tomto svatém čtení: že všecky obyvatele země této, markrabstvie moravského, pány, preláty, rytířstvo i města, bohaté i chudé, duchovní i světské, všecky spolu i každého zvláště mám a chci při jich svobodách, řádích a dobrých starodávních obyčejích zachovati, ani v čem mimo spravedlivost obtěžovati, ale při právě jich a spravedlivosti je zachovati, jako pán jich milostivý a spravedlivý. Tak mi pán Buoh pomáhej i všickni svatí.
Přihlásit/registrovat se do ISP